Vrtání diamantem - Stav Art Poděbrady

Naše služby

Jádrové vrtání diamantovou technikou

Neztrácejte čas opravou

Opravujte s námi!

Zesilování konstrukcí

Technologie vlepování uhlíkových lamel a tkanin byly speciálně ke konstrukčnímu posilování staveb (zejména betonových a železobetonových). Aplikace uhlíkových materiálů vytváří řešení jak zesílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou narušené chátráním, dodatečným zatížením nebo nadbytečným průhybem. Potřeba navýšení kapacity zatížení může vzniknout z důvodu poničení stavebních prvků, konstrukcí nebo v důsledku projektových chyb, změn v navrhovaných předpisech nebo v důsledku změny použití. Častou aplikací je náhrada ocelových konstrukcí v rámci vyřezávání dodatečných otvorů do stěn a podlah.

Hlavní výhody použití kompozitních materiálů

Hlavními výhodami použití kompozitních materiálů před tradičními ocelovými deskami a konstrukcemi jednoduší a rychlejší montáž, snadný transport na staveništi, zajišťování i rozměrných prvků, snadné dělení uhlíkových prvků na stavbě. Nezvyšují hmotnost celé konstrukce ani rozměr zesilovaných prvků.